/Files/images/зан5.jpg

Хід впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти:

2012 рік став особливим для початкової школи. Адже саме з 1 вересня у початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм для початкової школи.

Одним зі шляхів оновлення змісту освіти і узгодження його із сучасними потребами, інтеграцією до європейського та світового навчального простору є орієнтація навчальних програм, складених відповідно до нового Державного стандарту, на набуття ключових компетентностей і на створення ефективних механізмів їх запровадження.

Нова редакція Державного стандарту розкриває значення основних термінів, якими оперують як автори зазначеного документу, так і автори розроблених за ним навчальних програм.

Чітко простежуються позитивні зміни нової редакції документу у його спрямуванні безпосередньо на дитину та її особистість:

забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти;

особистісно зорієнтований підхід в навчально-виховному процесі;

формування ключових компетентностей учнів, серед яких особливо виділені загальнокультурна, громадянська, здоров’язбережувальна, інформаційно-комунікаційна;

розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання;

застосування здоров’язбережувальних технологій;

обов’язкове вивчення іноземної мови з 1 класу;

посилення природничої складової навчання через виокремлення освітньої галузі «Природознавство»;

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкової школи;

зорієнтованість змісту освіти на соціалізацію особистості молодшого школяра;

передбачення діяльнісної лінії в кожній освітній галузі;

можливість самореалізації учня в процесі опанування практичною складовою освітніх галузей;

поступове впровадження Державного стандарту в практику початкової школи.

За кожною освітньою галуззю чітко визначено її мету та шляхи досягнення передбачених результатів. Аналізуючи шляхи виконання поставлених завдань, можна виділити спільні , які ведуть до гармонійного розвитку особистості дитини:

формування в учнів позитивної мотивації навчання;

формування комунікативних умінь;

соціально-культурний розвиток особистості;

формування вміння вчитися; засвоєння елементарних знань з тої чи іншої освітньої галузі; формування на доступному рівні цілісної картини світу;

оволодіння учнями способами самостійної діяльності.

Виходячи з названих загальних завдань члени МК вчителів початкових класів ЗОШ №1 ім. Т. Шевченка ставлять відповідні проблеми і перед собою.

Проведення у 2011-2012 н.р. Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» надало можливості для створення сприятливого середовища для адаптації дитини до навчання.

У рамках Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» МК вчителів початкових класів ЗОШ №1 було проведено такі заходи:

1. Ознайомлення вчителів із Листом МОНмолодьспорт України від 30.01.2012 № 1/9-66 "Щодо проведення акції "Дай руку, першокласнику!" - Листом ДОІППО від 13.02.2012р. № 120 "Методичний лист Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти щодо участі у Всеукраїнській акції "Дай руку, першокласнику!" - Наказом № 81 від 15.02.2012 р. "Щодо проведення Всеукраїнської акції "Дай руку, першокласнику!"

2. Проведено оперативну нараду з учителями початкових класів «Всеукраїнська акція «Дай руку, першокласнику!»

3. З метою удосконалення НВП в перших класах проведено анкетування серед батьків учнів, які навчаються в 1 класі; узагальнено результати.

4. Створено на сайті школи сторінку «Дай руку, першокласнику!» з метою висвітлення інформації про хід акції.

5. Створено інформаційний куточок «Ми чекаємо на тебе, першокласнику!»

6. Проведено навчальні збори для батьків майбутніх першокласників «Моя дитина йде до школи» (квітень, травень, серпень)

7. Проведено «День відкритих дверей»

8. Проведено акцію «Казкова кімната» (обладнання ігрової кімнати для першокласників). а) проведено «Благодійний ярмарок» з метою збору коштів для обладнання кімнати іграшками.

9. Придбано нові іграшки для кімнати відпочинку на кошти від проведення благодійного ярмарку.

10. Випущено брошуру «Міні – поради» для батьків майбутніх першокласників.

11.Проведено підготовчі заняття для майбутніх першокласників за програмою «Розвиваємо, навчаємо, виховуємо»

На засіданнях методичної комісії вчителів початкових класів:

  • - опрацьовані інструктивно – методичні матеріали МОНмолодьспорту України «Особливості організації НВП в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 – 2013 н. р.(додаток до листа від 01.06.2012 №1∕9- 426 «Щодо інструктивно – методичних рекомендацій із базових дисциплін»)( протокол №1 від 05.09.12);
  • - «Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи» (протокол №1 від 05.09.12);
  • - Проведено брейн – ринг для вчителів «Новий Державний стандарт початкової загальної освіти: Що? Де? Як?»(протокол №2 від 08.11.2012)
  • - проведено анкетування «Новий Державний стандарт початкової загальної освіти: Що? Де? Як?»(протокол №2 від 08.11.2012)
  • - керівником МК створено та опрацьовано електронну презентацію «Підготовка вчителів початкових класів до впровадження нового Державного стандарту».

Питання оновлення змісту початкової освіти розглядалися на:

- Методичних оперативках :

1.1.«Підготовка вчителів початкових класів до впровадження нового Держстандарту початкової загальної освіти. Вивчення документів чинного законодавства» (Білоус Т. Д)

1.2.«ВИВЧАЄМО НОВИЙ ДЕРЖАВНИЙСТАНДАРТ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ» (Білоус Т. Д)ї

2. Брейн – ринзі для вчителів «Державний стандарт початкової загальної освіти: Що? Де? Як?» (Тріленко Л. І)

3. Майстер – класі «Впровадження нового змісту початкової освіти. Коментар до нової навчальної програми з математики»(Дубицька Н. Н.)

4. Створено презентацію «Підготовка вчителів початкових класів до впровадження нового Держстандарту початкової загальної освіти» (Тріленко Л. І)

5. Проведено вхідне та вихідне анкетування «Державний стандарт початкової загальної освіти» (Тріленко Л. І)

6. Проведено моніторинг навчальних досягнень учнів 1 – х класів за 1 семестр та за 2012 – 2013 навчальний рік. (Білоус Т. Д.)

/Files/images/Копия 102_1191.jpg

З 15 лютого 2012 року

продовжується проведення

Всеукраїнської акції "Дай руку, першокласнику!"

В ході проведення Всеукраїнської акції "Дай руку, першокласнику!" основна увага приділятиметься створенню сприятливих умов для навчання шестирічок під час адаптаційного періоду. Вимоги сучасного життя потребують нових підходів до організації навчально-виховного процесу.

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту підготовлено рекомендації щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

№1/9-66 від 30 січня 2012 року

Щодо проведення Всеукраїнської акції

"Дай руку, першокласнику!"

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає для використання у роботі рекомендації щодо проведення Всеукраїнської акції "Дай руку, першокласнику!".

У 2011/2012 навчальному році за ініціативи Міністерства вперше проведено Всеукраїнську акцію "Дай руку, першокласнику!", під час якої для малечі було закуплено подарунки, нові парти, стільці, обладнання, облаштовано ігрові куточки, кімнати відпочинку і таке інше. До акції залучались місцеві органи виконавчої влади та самоврядування, підприємці, меценати, спонсори, громадськість.

Роботодавцями було підтримано ініціативу Міністра освіти і науки, молоді та спорту Д.В. Табачника щодо надання першого вересня вихідного дня батькам, діти яких вперше йдуть до школи. Завдяки цьому перше вересня стало справжнім святом для 400 тисяч українських родин.

Керівниками органів управління освітою і загальноосвітніх навчальних закладів належна увага приділялась підготовці шкільних приміщень для прийому першокласників. Проведено ремонти у класних кімнатах, закуплено меблі, стільці, килимки тощо. В цілому, акція досягла своєї мети і отримала позитивні відгуки громадськості.

Пропонуємо з 15 лютого 2012 року продовжити проведення Всеукраїнської акції "Дай руку, першокласнику!" започаткувавши добру традицію.

В ході проведення Всеукраїнської акції "Дай руку, першокласнику!" основна увага приділятиметься створенню сприятливих умов для навчання шестирічок під час адаптаційного періоду. Вимоги сучасного життя потребують нових підходів до організації навчально-виховного процесу.

2012 рік є особливим для початкової школи. Адже, саме з 1 вересня у початковій школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм для початкової школи. Для забезпечення високого рівня знань іноземних мов, їх вивчення учні початкових класів розпочнуть з 1 вересня 2012 року, передбачається посилення використання здоров’язбережувальних технологій. Значна увага приділятиметься екологічній та інформаційно-комунікаційній освіті.

З метою вирішення вище зазначених проблем необхідно скоординувати роботу усіх регіональних методичних служб. Обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти доцільно розпочати підготовку вчителів, які забезпечать викладання предметів у 1 класі в 2012-2013 навчальному році; внести корекцію у навчальні плани курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів; спланувати проведення тематичних постійно діючих семінарів, семінарів-практикумів, круглих столів, тренінгів, виїзних засідань кафедр та відділів з метою ознайомлення з особливостями змісту та методикою викладання предметів за новими програмами.

Навчально-виховний процес у початковій школі повинні забезпечувати дипломовані спеціалісти початкової школи, які обізнані з психолого-педагогічними та віковими особливостями учнів, володіють і використовують у практичній роботі сучасні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології.

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів також слід вжити ряд організаційних моментів. Пропонуємо провести педагогічні ради з тематикою "Готовність початкової школи до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти". Наголошуємо, що передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, основ здоров’я лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п.74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

З 1 квітня 2012 року розпочинається приймання дітей до 1-го класу. Прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 №204 "Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів" та наказу МОН від 19.06.2003 №389 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 04.07.2003 №547/7868 "Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)", які регламентують норми, як діти вступають до загальноосвітніх навчальних закладів і загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів.

Нагадуємо, що співбесіда повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання. Не рекомендується перевіряти вміння читати, писати, рахувати тощо.

Також слід уважно підійти до організації навчально-виховного процесу першокласників. Варто пам’ятати, що зі вступом до першого класу змінюється зміст і характер ставлення дитини до самої себе й навколишнього середовища. Проблеми, що впливають на психічне здоров’я дитини в початковій школі, такі:

прийняття себе в новому статусі;

стосунки з однокласниками;

стосунки з вчителем.

Особливу увагу слід звернути на фізичне виховання школярів. Фізичне навантаження молодших школярів має бути посильним. Слід пам’ятати, що організм дитини до тривалого, а тим більш одноманітного навантаження ще не готовий. Необхідно уважно стежити за станом дитини під час фізичних навантажень будь-якого характеру.

Обов’язковим є дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах у перших класах становить 35 хвилин. Розклад уроків повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров'я та фізичної культури. При складанні розкладу уроків необхідно враховувати динаміку розумової працездатності учнів протягом дня та тижня.

Робочий тиждень передбачає для учнів першого класу протягом навчального року додатковий розвантажувальний день - четвер, у розклад якого не вводяться предмети, що потребують значного розумового напруження (математика, мови).

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів на уроках письма, мови, читання, математики тощо необхідно через кожні 15 хвилин уроку проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У першому класі домашні завдання не задаються.

Дозволяється використовувати підручники та навчально-дидактичні посібники для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. №1121 "Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу" та Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) для першокласників, які відвідують групи продовженого дня, необхідно організувати щоденний 1,5-годинний денний відпочинок (сон), не менше, ніж 1,5-годинну прогулянку на свіжому повітрі, а також спортивно-оздоровчі заняття для учнів першого класу тривалістю не менш як 35 хвилин щоденно.

Найкращим поєднанням видів діяльності дітей у групах продовженого дня є рухлива активність на повітрі до початку самопідготовки (прогулянки, рухливі і спортивні ігри, суспільно корисна праця на пришкільній ділянці тощо), а по завершенні самопідготовки - участь у заходах емоційно-розвиваючого характеру (робота в гуртках, ігри, підготовка і проведення концертів самодіяльності тощо).

Учні зараховуються до групи продовженого дня за згодою (заявою) батьків або осіб, які їх замінюють. На підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють) дозволяється відпускати дітей у зручний для батьків час.

Відповідальність за безпеку життєдіяльності кожного учня на уроках, під час перерв, на групах продовженого дня, дотримання вимог санітарних правил і норм несуть вчителі-класні керівники, вихователі груп продовженого дня, адміністрація навчального закладу.

Збереження та зміцнення фізичного здоров’я учнів, їх моральне та громадянське виховання – ці складові постійно мають бути у центрі уваги кожного вчителя. З цією метою важливо організувати активну співпрацю вчителя з батьками або особами, які їх замінюють, з медичними працівниками загальноосвітнього навчального закладу, шкільним психологом, з вчителями - предметниками, вихователем групи продовженого дня. Результатами такої співпраці є:

краще вивчення індивідуальних можливостей та стану здоров’я кожного першокласника;

здійснення особистісно-зорієнтованого навчання та виховання;

впровадження здоров’язбережувальних технологій навчально-виховного процесу;

спільна підготовка і проведення батьківських зборів.

Лист

Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти щодо участі у Всеукраїнській акції «Дай руку, першокласнику»

Згідно з листом Міністерства освіти и науки України від 30.01.12 № 1/9 -66 про проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику» Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти пропонує з 15 лютого 2012 р взяти участь у Всеукраїнській акції «Дай руку, першокласнику!» і зробити її традицією. До акції бажано залучити місцеві органи виконавчої влади та самоврядування, підприємців, меценатів, спонсорів, громадськість. Перше вересня має стати для дитини та її родини справжнім святом з врученням подарунків,облаштуванням ігрових майданчиків, куточків відпочинку та іншого.

2012 рік є особливим для початкової школи. Адже, саме з 1 вересня у початковій школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм. Передбачається посилення використання здоров’язбережувальних технологій. Значна увага приділятиметься екологічній та інформаційно-комунікаційній освіті , вивченню іноземних мов з 1-го класу.

З метою вирішення вище зазначених проблем необхідно скоординувати роботу усіх міських та районних органів освіти, методичних служб.

Керівникам органів управління освітою і загальноосвітніх навчальних закладів приділити належну увагу :

· підготовці навчальних приміщень для прийому першокласників (провести ремонт у класних кімнатах , закупити необхідні меблі, сучасні технічні засоби);

· здійснити контроль за 100% забезпеченням підручниками та

навчально-методичними комплектами для 1-класників;

· створити сприятливі умови для першокласників під час адаптаційного періоду;

· створити на місцях Консультативний центр – як одну з форм надання допомоги сім’ї у вихованні і розвитку дітей.

Консультативний центр може здійснювати консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань:

- соціалізації дітей дошкільного віку;

- вікових, психофізіологічних особливостей дітей;

- психологічної готовності до навчання у школі;

- профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей;

- організації ігрової діяльності;

- створення умов для загартування і оздоровлення;

- соціального захисту дітей із різних категорій сімей;

- організації режиму дня першокласників.

Навчально-виховний процес у початковій школі повинні забезпечувати дипломовані спеціалісти початкової школи, які обізнані з психолого-педагогічними та віковими особливостями учнів, володіють і використовують у практичній роботі сучасні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології.

· Здійснити контроль за 100% забезпеченням підручниками та навчально-методичними комплектами для 1-класників;

· Забезпечити проходження курсової перепідготовки вчителів, які працюватимуть з першокласниками;

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів також слід вжити ряд організаційних моментів. Пропонуємо провести педагогічні ради з тематикою «Готовність початкової школи до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти». Наголошуємо, що передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, основ здоров’я лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п.74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

З 1 квітня 2012 року розпочинається приймання дітей до 1-го класу. Прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» та наказу МОН від 19.06.2003 № 389 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 04.07.2003 № 547/7868 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл(шкіл-інтернатів), які регламентують норми, як діти вступають до загальноосвітніх навчальних закладів і загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів.

Нагадуємо, що співбесіда повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання. Не рекомендується перевіряти вміння читати, писати, рахувати тощо.

Також слід уважно підійти до організації навчально-виховного процесу першокласників. Варто пам’ятати, що зі вступом до першого класу змінюється зміст і характер ставлення дитини до самої себе й навколишнього середовища. Проблеми, що впливають на психічне здоров’я дитини в початковій школі, такі:

- прийняття себе в новому статусі;

- стосунки з однокласниками;

- стосунки з вчителем.

Особливо важливо у цей період зберегти загальне позитивне ставлення учня до своєї особистості в цілому, що залежить переважно від оцінок дорослого. У першому класі це, по суті відображення оцінки вчителя на основі результатів навчальної діяльності. Емоційний стан першокласника на уроці, у школі, вдома, в спілкуванні з друзями визначає вчитель, оцінюючи його на уроках у школі. У цьому віці дитина потребує корекції і підтримки в налагодженні стосунків з оточуючими, існує потреба в обговоренні певних питань взаємодії з ними. Проте головним прийомом впливу стає порада, роз’яснення окремих ситуацій, дружня розмова.

Важливо, щоб батьки, особливо на першому році навчання дитини, підтримували постійний зв'язок зі школою. Аби знати, як проявляє себе дитина, які в неї проблеми. Для кращої адаптації першачків пропонуємо організувати у кожній класній кімнаті парту для батьків першокласників.

Особливу увагу слід звернути на фізичне виховання школярів. Фізичне навантаження молодших школярів має бути посильним. Слід пам’ятати, що організм дитини до тривалого, а тим більш одноманітного навантаження ще не готовий. Необхідно уважно стежити за станом дитини під час фізичних навантажень будь-якого характеру.

Обов’язковим є дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах у перших класах становить 35 хвилин. Розклад уроків повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров'я та фізичної культури. При складанні розкладу уроків необхідно враховувати динаміку розумової працездатності учнів протягом дня та тижня.

Робочий тиждень передбачає для учнів першого класу протягом навчального року додатковий розвантажувальний день - четвер, у розклад якого не вводяться предмети, що потребують значного розумового напруження (математика, мови).

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів на уроках письма, мови, читання, математики тощо необхідно через кожні 15 хвилин уроку проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У першому класі домашні завдання не задаються.

Дозволяється використовувати підручники та навчально-дидактичні посібники для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» та Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) для першокласників, які відвідують групи продовженого дня, необхідно організувати щоденний 1,5-годинний денний відпочинок (сон), не менше, ніж 1,5-годинну прогулянку на свіжому повітрі, а також спортивно-оздоровчі заняття для учнів першого класу тривалістю не менш як 35 хвилин щоденно.

Найкращим поєднанням видів діяльності дітей у групах продовженого дня є рухлива активність на повітрі до початку самопідготовки (прогулянки, рухливі і спортивні ігри, суспільно корисна праця на пришкільній ділянці тощо), а по завершенні самопідготовки - участь у заходах емоційно-розвиваючого характеру (робота в гуртках, ігри, підготовка і проведення концертів самодіяльності тощо).

Учні зараховуються до групи продовженого дня за згодою (заявою) батьків або осіб, які їх замінюють. На підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють) дозволяється відпускати дітей у зручний для батьків час.

Відповідальність за безпеку життєдіяльності кожного учня на уроках, під час перерв, на групах продовженого дня, дотримання вимог санітарних правил і норм несуть вчителі-класні керівники, вихователі груп продовженого дня, адміністрація навчального закладу.

Важливо організувати активну співпрацю вчителя з батьками або особами, які їх замінюють, з медичними працівниками загальноосвітнього навчального закладу, шкільним психологом, з вчителями - предметниками, вихователем групи продовженого дня. Результатами такої співпраці є:

- краще вивчення індивідуальних можливостей та стану здоров’я кожного першокласника;
- здійснення особистісно-зорієнтованого навчання та виховання;

- впровадження здоров’язбережувальних технологій навчально-виховного процесу;
- спільна підготовка і проведення батьківських зборів.

Дніпропетровському обласному інституту

післядипломної педагогічної освіти

· організувати і провести обласні наради з методистами відділів освіти, що відповідають за роботу початкової школи з питання «Готовність початкової школи до впровадження нового Державного стандарту початкової освіти»;

· відділу початкової освіти розробити методичний посібник для вчителів початкових класів «Організація навчально-виховного процесу в першому класі 4-річної початкової школи»;

· на Вченій раді Інституту розглянути питання впровадження нового змісту початкової освіти , починаючи з першого класу;

· організувати адресну методичну допомогу методистам відділів освіти, директорам шкіл, керівникам методичних об’єднань, вчителям з питань організації навчально-виховного процесу в 1-класах;

· на сайті інституту організувати роботу дистанційного консультпункту;

· організувати курсову підготовку для вчителів –тренерів,які будуть готувати вчителів початкових класів до викладання ІКТ в початковій школі;

· забезпечити курсову підготовку вчителів,які викладатимуть іноземну мові з 1-го класу»

· систематично знайомити під час курсової перепідготовки вчтителів з новим змістом навчальних програм та особливостями роботи з першокласниками;

· в обласних ЗМІ висвітлювати питання впровадження нового змісту початкової освіти.

Ректор ДОІППО М.І.Романенко

Управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради

НАКАЗ

15.02.2012 № 81

Щодо проведення Всеукраїнської акції

«Дай руку, першокласнику!»

На виконання Листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 30.01.2012р. № 1/9-66 «Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!», Методичного листа ДОІППО від 13.02.2012р. № 120 щодо участі у Всеукраїнській акції «Дай руку, першокласнику!», розпорядження по управлінню освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради від 13.02.2012р. № 1о, з метою проведення на належному рівні Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!», вдосконалення навчально-виховного процесу, створення сприятливих умов для адаптації та навчання, забезпечення благополучного розвитку, навчання і виховання учнів 1 класу

НАКАЗУЮ:

1. Методичній службі управління освіти:

1.1.Розмістити на сайті управління освіти Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.01.2012р. № 1/9-66 «Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!», Методичний лист ДОІППО від 13.02.2012р. № 120 щодо участі у Всеукраїнській акції «Дай руку, першокласнику!» для ознайомлення та практичного використання керівниками загальноосвітніх навчальних закладів і вчителями початкових класів.

До 16 лютого 2012р.

1.2.Продовжити проведення семінару-практикуму для вчителів майбутніх першокласників «Усе має свій початок», з метою обговорення проблем успішної організації навчально-виховного процесу.

Січень - травень 2012р.

1.3.Організувати роботу міської Школи перспективного педагогічного досвіду «Ефективний учитель» зі створення Порадника для батьків майбутніх першокласників

Лютий-березень 2012р.

1.4. Підготувати та узагальнити анкету для батьків учнів, які в 2011-2012 н.р. навчаються в першому класі, з метою удосконалення організації навчально-виховного процесу в перших класах ЗНЗ міста у 2012-2013 н.р.

Лютий – березень 2012р.

2. Адміністрації шкіл:

2.1. Ознайомитися з Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011р. № 1/9-455 «Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!». Методичним листом ДОІППО від 13.02.2012р. № 120 щодо участі у Всеукраїнській акції «Дай руку, першокласнику!».

2.2.Забезпечити виконання наданих рекомендацій, передбачених листом МОНмолодьспорт від 30.01..2011р. № 1/9-66 та Методичним листом ДОІППО від 13.02.2012р. № 120 щодо участі у Всеукраїнській акції «Дай руку, першокласнику!».

2.3.Скомплектувати педагогічними працівниками перші класи загальноосвітніх навчальних закладів.

Кiлькiсть переглядiв: 33

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Грудень 2017 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031